YES I AM Magazine 2020 – Issue VII

YES I AM Magazine Monika Balan Loris Gonfiotti

YIAM 2020 – Issue VII

Model: Monika Balan – Photographer: Lorids Gonfiotti

YES I AM Magazine
Monika Balan
Loris Gonfiotti

YES I AM Magazine
Monika Balan
Loris Gonfiotti

YES I AM Magazine
Monika Balan
Loris Gonfiotti

YES I AM Magazine
Monika Balan
Loris Gonfiotti

YES I AM Magazine
Monika Balan
Loris Gonfiotti

YES I AM Magazine
Monika Balan
Loris Gonfiotti

YES I AM Magazine
Monika Balan
Loris Gonfiotti